Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en industri som er i enorm vekst. Furuno Norge Safety System er det perfekte sikkerhetssystemet for ansatte, anlegg og fisk.
Kontakt oss

  • Furuno Norge Safety System

  • Tilgjengelig løsninger

  • Abonnement

  • Bruksområde

Sikkerhetsløsning i samarbeid med Telenor Kystradio 

Systemet gir deg full oversikt over oppdrettsanlegget basert på informasjon fra radar, AIS og kamera. All ferdsel i anlegget monitoreres; egne fartøyer, fôrings-, brønnbåt og ikke minst tjuvfiske. Hvilke hendelse skal utløse hvilken alarm? Du bestemmer!

Automatisk mann-over-bord funksjon: Telenor Kystradio varsles og kobler seg på linjen for å få kontakt med vedkommende.
Får de ingen kontakt, iverksettes en redningsaksjon øyeblikkelig.

Dette er et fullt skalerbart system. Man kan starte kun med «Mann Over Bord»-funksjon og deretter legge på ytterligere sikkerhetsfunksjonalitet ved en senere anledning. Valget er ditt!

Ansattes sikkerhet i høysetet

Sikkerheten til de ansatte er ekstremt viktig. Dessverre faller det fortsatt ansatte i sjøen under arbeid på oppdrettsanlegget. Det er ikke alltid man til enhver tid er flere sammen på samme sted og det er derfor viktig å ha et system som fanger opp slike hendelser. Sammen med Kystradioen har vi nå sikret oss markedets beste løsning på dette problemet. Faller en ansatt i sjøen, får en øyeblikkelig hjelp fra Kystradioen.

Tyveri og tyvfiske registreres

Tyveri og tyvfiske kan utgjøre en stor trussel mot mange oppdrettsanlegg. Er anlegget ikke forberedt på dette, kan det fort få alvorlige forretningsmessige konsekvenser. Tyveri og tjuvfiske i anlegget kan også skade selve anlegget som igjen kan forårsake rømmning. Unngå at dette skjer, og invester i et system som gjør det mulig å sikre virksomheten din mot denne utfordringen.

Reduser uønsket trafikk

Selv i områder hvor tyveri og tyvfiske ikke er en trussel, er det svært viktig for bedriften å overvåke nærliggende trafikk. Det bør etableres et sikkerhetsområde for å hindre at uønskede fartøy ikke kommer i kontakt med mærene og ødelegger tauverk og installasjoner. Fritidsfiskere kan også bli fristet til å fiske for nært anlegget og forårsake nettskader. Med Furuno Norge Safety System er det mulig å fange opp slike trusler. Systemet vil automatisk oppdage og iversette nødvendige alarmer: lyd, lys, SMS etc. Du bestemmer selv hvilke tiltak som skal iverksettes!

Furuno Norge Safety System (FNSS)

fish farms illustration up
fish farms guard zone


Gult område er merkert for å ekskludere Radar deteksjon fra mærene og bøyene rundt.

Alarm og sikkerhet rundt et oppdrettssanlegg:

 

For å forhindre tyveri og tyvfiske kan FNSS oppdage ukjente objekter som nærmer seg oppdrettsanlegget. Radarmål kan spores av den integrerte radaren som varsler deg om mulige inntrengere nærmer seg. Fartøyer i operasjon kan klassifiseres via AIS for å forhindre at de utløser alarmer. Ulike grenser og tilhørede alarmer som skal trigges, bestemmes av brukeren/sentralen.

Se eksempel i TimeZero skjermbildet til høyre:
1. Grønt område er opprettet for automatisk å skaffe og spore mål som oppdages av radaren (ARPA-mål). 
2. Lysegrønt område er tegnet for å representere 100 meter sikkert område. Andre fartøy som ikke drives av et anlegg, utløser et varsel og kameraet peker automatisk i retning av måleti dette området. Dette tillater operatøren å identifisere type fartøy og reagere tilsvarende.
3. Rødt område er det forbudte området (20 meter) som er satt til å utløse en alarm og eventuelt sende en SMS, e-post eller andre alarmhendelser.

Alt dette håndteres automatisk uten at noen personer trenger å følge med.

Hvis man ønsker kan man avtale ytterligere oppfølging av slike hendelser sammen med vår 24/7 sentral.

MOB - Mann over bord

Når ansatte som jobber på oppdrettsanlegget er utstyrt med en personlig nødsender i redningsvesten, kan FNSS automatisk utløse en alarm når mann faller i vannet.

I tillegg til å overvåke på stedet, vil FNSS også oppgi den eksakte posisjonen på skjermen, og automatisk la kamera peke mot hendelsen. Samtidig varsles også Telenor Kystradio automatisk.

Ved å bruke denne løsningen blir sikkerhetskontrollen ekstremt enkelt og en får øyeblikkelig respons og kontroll på farlige situasjoner.

Maritim VHF

Sammen med Telenor Kystradio har Furuno Norge sørget at man kan benytte maritim VHF-radio med dedikerte arbeideskanaler for oppdrett.

Med en vanntett maritim VHF-radio som er en del av FNSS kan den ansatte kontakte og holde dialog med andre maritime fartøyer. Samtidig har radioen egne dedikerte arbeidskanaler som gjør at de ansatte på oppdrettsanlegget kan snakke seg i mellom uforstyrret.

Hvis en hendelse oppstår eller personlig nød har oppstått, vil Telenor kystradio ha anledning til å kunne kontakte vedkommende.

På den måten oppnår man en meget høy sikkerhet og tilgjengelighet når det virkelig trengs.

Kamera

Sikkerheten og risikofaktoren for ansatte er en av de største utfordringene i fiskerinæringen. For å bekjempe dette, tilbyr FNSS flere sikkerhetsfunksjoner, inkludert integrering med vanlige og termiske kameraer.

Disse kameraene kan styres direkte fra FNSS-systemet, og brukeren kan raskt låse og spore angitte mål, for eksempel mann over bord. Fordelen med å integrere termiske kameraer med FNSS er at objekter er godt synlige selv i mørket. Personer i vannet er spesielt godt synlige med termiske kameraer.

Et anlegg kan støtte opp til 12 kameraer som kan både automatisk og manuelt betjenes. Samtidig blir også kamerabildet lagres til enhver tid.

Alarm - flåtealarm

FNSS kan behandle og varsle om alarmer som måtte oppstå ombord på en flåte. Det vil kunne være f.eks. å videreformidle alarmer som vanninntregning i silo, brannalarm, innbruddsalarm, .oksygenalarm, foringsalarm m.m. Systemet kan varsle disse alarmene ved både lokal og ekstern varsling. Med dette vil FNSS sørge for at man ikke mister noen alarmer.

Abonnement 

For å kunne ivareta god sikkerhetsovervåking og varsling ved aktuelle hendelser kreves det oppdatert utstyr. Utfordringer med at utstyr foreldes og ikke vedlikeholdes er ofte et problem, men dette har Furuno Norge løst.

Som eier av anlegget tegner man en leieavtale med Furuno Norge. Da får man en opperativ sikkerhetsfunksjon og Furuno Norge sørger for at det nødvendige fysiske materiellet blir installert. De fysiske delene som sensorer, antenner, kamera med mer eies av Furuno Norge. Det betyr at Furuno Norge vil til enhver tid sørge for at dette utstyret er i orden og vil vedlikeholdes/oppgraderes/byttes ut om nødvendig.

Når Furuno Norge tar seg av vedlikeholdet av utstyret mener vi at det skal være bekymringsløst for eieren av oppdrettsanlegget. Eieren/brukeren abonnerer på en sikkerhetstjeneste.

En eller flere deler av det komplette FNSS-systemet kan leies individuelt slik at man kan starte kun med f.eks. personlig nød (MOB - Mann Over Bord). Ved en senere anledning kan man oppgradere sikkerhetsabonnementet til å dekke flere funksjoner.

 

Leie av en eller flere funksjoner:

  • Personlig nødalarm (MOB)
  • AIS-overvåking
  • Radarovervåking
  • Kameraovervåking
  • Flåtealarmovervåking
  • Maritim VHF-radio med dedikterte oppdrettskanaler
FNSS sikkerhetsløsningSystemskisse for FNSS

Bruksområder

Furuno Norge Safety System (FNSS) er egnet for alle typer akvakulturer som krever en overvåkings- og sikkerhetsløsning for å løse forskjellige utfordringer. 

Felles for alle typer akvakulturanlegg er at man er i nærheten av vann, og faren for å falle i vannet er stor. FNSS vil da kunne oppdage dette og varsle nødvendige instanser.

 

user fish farms

Oppdrett med flyteringer

Dette er den mest utrbredte metoden for å plassere fiskebur i vannet slik at fisken holdes i et kontrollert område. Dette brukes hovesakling i sjø / innsjøer hvor utfordringer med kollisjon av andre fartøy og uønsket besøk kan forekomme.

Skjelloppdrett

Dette er en oppdrettsform som har sitt oppdrettsutstyr mer eller mindre usynlig under vannet. Utfordringen her er som oftest utilsiktiget aktivitet som fiske og oppankring. Uønsket fartøyer med dykkere kan være et problem i forbindelse med tjuveri av skjell. Med FNSS kan man detektere disse fartøyene og gjennomføre aktuelle preventive tiltak.

Smoltanlegg

Dette er oppdrett av småfisk som oftest er knyttet til land. Dette er ofte større tanker som står på land nært sjøen. Aktivitet i nærheten av disse anleggene fra vannsiden er ofte uønsket. Utfordringen med sabotasje er tilstede og kan få konsekvenser for smolten og store økonomiske utgifter. Med FNSS kan man automatisk oppdage og hindre denne type aktivtet.